Навчально-методичний центр

Головна мета Навчально-методичного центру:

 • реалізація політики в галузі освіти й виховання;
 • науково-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;
 • удосконалення фахової освіти та професійної компетентності педагогічних, керівних працівників цих закладів;
 • впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практику діяльності освітніх закладів;
 • проведення науково-дослідної та експериментальної  роботи з пріоритетних напрямів навчання та виховання.

Завданнями навчально-методичного центру є :

 • вивчення стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та умов забезпечення психічного і фізичного здоров’я їх вихованців, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;
 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до державних стандартів, освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів, стану викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компонентів навчального плану;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій і систем, перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, поліпшення на цій основі управління ними й організація методичної роботи;
 • організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти, підготовка й проведення олімпіад із базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців;
 • вивчення стану освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;
 • створення організаційних умов для неперервного фахового вдосконалення  професійної компетентності педагогічних працівників, правової освіти учасників навчально-виховного процесу, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення й узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності “Учитель року”, “Класний керівник року”, науково-методичної та науково-дослідницької роботи, прикріплення методистами-кореспондентами кращих педагогічних працівників міста до відповідних кафедр ІППО, СДПУ та залучення їх до навчально-методичної роботи в районі на підставі відповідних атестацій.